FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Habilitační přednáška Mgr. Marka Vajchra 11. 6., 17:00, U2 2018-06-04

Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy
na  zasedání UR (veřejná část), na němž přednese  Mgr. M. Vajchr svou habilitační přednášku na téma Kinosály v barokní Praze.  (PDF)

Přednáška se uskuteční v pondělí 11. června 2018, od 17,00 hod. v učebně 207 (U2) FAMU, 2. patro.


   Kontakt