FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Doplňovací volby do AS FAMU 2018-01-15

V důsledku vypršení mandátu pěti členům Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU), vyhlašuje AS FAMU doplňovací volby. Uskuteční se v termínech 13. a 14. února 2018.


Volby na FAMU proběhnou v hlavní budově FAMU na Smetanově nábřeží č. 2, volební urna bude umístěna po oba dny v 1. patře v prostoru před knihovnou. 13. 2. 2018 v době od 10:00 do 20:00 hodin a 14. 2. 2018 v době od 10:00 do 16:00 hodin.


Do AS FAMU se volí na 2 místa členů AS FAMU z řad akademických pracovníků/pracovnic a 3 místa členů AS FAMU z řad studentů/studentek. Kandidovat muže každý člen akademické obce FAMU, rovněž každý člen má právo volit.


Uzávěrka pro přijímání nominací kandidátů do AS FAMU byla stanovena na 2. 2. 2018 v 15:00 doručením k rukám předsedy AS FAMU na sekretariát děkanátu FAMU.


Dne 2. 2. 2018 odpoledne bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 12. 2. 2018 v 18:00 proběhne shromáždění akademické obce FAMU v U1, na kterém se představí nominovaní kandidáti.


Nominační lístek ZDE.


   Kontakt