FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Galerie AMU: BLACK BOX, WHITE HAT (opening 14. 12., 18:00) 2017-12-07

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018 (vernisáž: čtvrtek 14. 12. 2017 v 18 h)

vystavující: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka
prolog: Auguste & Louis Lumière, Damien Henry
kurátorka: Lenka Střeláková
grafika: Jan Slabihoudek


Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. Obraz coby produkt technologických procesů je sám sobě tématem jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak i skrze specifické zákroky vedené v zájmu jeho remediace či archivace.



15. 12. 2017 – 21. 1. 2018 (opening: Thursday, 14. 12. 2017 at 6 p.m.)

exhibiting artists: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka
prologue: Auguste & Louis Lumière, Damien Henry
curated by: Lenka Střeláková
graphic design: Jan Slabihoudek


The exhibition tracks the contemporary forms of the moving image which consciously make contact with experimental approaches to film-making throughout the history of cinema. As a direct outcome of technological processes, the image constitutes a theme for its own contemplation – both on the level of an artwork’s creation and presentation, as well as in the specific steps taken during its remediation and archiving.


   Kontakt