FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Habilitační přednáška MgA. Jaroslawa Kamiňskeho 2018-05-10
Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy
na  zasedání UR (veřejná část), na němž přednese  MgA. J. Kamiňski svou docentskou přednášku na téma  Vyprávět neviditelné – střihová skladba ve filmu „IDA“.

Přednáška se uskuteční v pondělí 28. května 2018, od 17,00 hod. v učebně 207 (U2) FAMU, 2. patro.


   Kontakt