FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Habilitační přednáška PhDr. I. Reifové, Ph.D. 11. 6., 19:00, U2 2018-06-05
Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy na  zasedání UR (veřejná část), na němž přednese PhDr. I. Reifová, Ph.D. habilitační přednášku na téma  Neoliberální dikce a zostuzování sociálně slabých v pořadech Reality Television

Přednáška se uskuteční v pondělí 11. června 2018, od 19,00 hod. v učebně 207 (U2) FAMU, 2. patro


   Kontakt