FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Horizonty - transformace města (26. 1., 18:00 - 21:00, CAMP) 2018-01-17

Komponovaný večer o urbanismu, veřejném prostoru a současném umění.

Současná města definuje hlavně funkcionalita, rychlost, vizualita, koordinace, dohled a kontrola. Jakou roli zde hraje, nebo může hrát živé umění? Pro interdisciplinární uvažování o městě je tzv. heterotopie výzvou k diskuzi: "jiná" místa a zóny mohou být skutečné, trvalé, hypotetické, dočasné. Má, nebo mělo by volné umění mít ve veřejném prostoru povahu jinakosti, nebo jde hlavně o estetický objekt a ornament?

PROGRAM
- Panelová diskuze nad otázkami současného umění a města (zapojení veřejnosti ve veřejném prostoru v Praze i jinde). hosté: filosof Miroslav Petříček, umělec Milan Karous, architektka Kateřina Freilachová, a další (moderuje Vladimír Turner).

- Ukázky z dílny Centra audiovizuálních studií FAMU a hostů na téma člověk a město (pro projekční systém CAMPu)

- Performance pro zvukové okolí Emauz s laserovou projekcí.

- Pásmo krátkých filmů o Praze z archivů FAMU a NFA.


Připravily: Centrum audiovizuálních studií FAMU (Miloš Vojtěchovský a Vladimír Turner) ve spolupráci s CAMPem, Národním filmovým archivem a Institutem intermédií

Mediální partner: Rádio Wave


   Kontakt