FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Návrhy vnitřních předpisů FAMU - Volebního řádu AS FAMU a Jednacího řádu AS FAMU 2017-10-03

V souladu s § 27 odst. 1 písmeno b) Zákona o VŠ předkládám návrhy vnitřních předpisů FAMU, Volebního řádu Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Jednacího řádu Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, a žádám o zařazení projednání těchto návrhů na zasedání Akademického senátu FAMU.


Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt