FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Písemný protokol o průběhu doplňovacích voleb do studentské komory AS AMU za FAMU 2018-03-02

Předseda a členové volební komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček, Jan Čeněk


Přítomní členové komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Marek Vajchr, Jan Čeněk, Tomáš Janáček

Doplňovací volby do studentské komory AS AMU za FAMU se konaly dne 1. 3. 2018 a 2. 3. 2018 a proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne 19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 2. března 2018
v 13:10 v zasedací místnosti rektorátu.

Výsledek volby: odevzdáno 53 hlasovacích lístků, z toho platných 53


Studentská komora:                                        Počet hlasů

Daniel Burda                                                      31

Matěj Paclík                                                       22


   Zvolen: Daniel Burda

   Kontakt