FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Plénum akademické obce 2017-08-29

Vážení členové akademické obce,


vzhledem k událostem posledních dnů, svolávám na 19. září od 9:30 do U1 plénum akademické obce.


Termín volím co nejbližší, zároveň však respektující klauzurní a státní zkouškové povinnosti nás všech. Domnívám se, že takováto společná debata je nutná, abychom si mezi sebou mohli vše argumentovaně vyříkat tváří v tvář, namísto petic, facebookových příspěvků a využívání sdělovacích prostředků.

Program je stručný - vyjádření děkana a vedení FAMU k nastalým událostem.


Těším se na Vaši hojnou účast i na Vaše otázky a debatní příspěvky. Pevně věřím, že se vše může odehrávat důstojně a ve věcné rovině.


S úctou,


Ivo Trajkov

předseda AS FAMU


   Kontakt