FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Psychologické poradenství v létě / Psychological counselling during summer 2018-05-31
Psychologické poradenství pro FAMU – PhDr. Veronika Boukalová, Ph.D. -  nebude během letních měsíců – červenec, srpen a také září a to vzhledem k dovolené paní doktorky. Pokračování poradenství bude až od 1. 10. 2018.

Psychological counselling for FAMU students provided by Dr. Veronika Boukalová will not be available during July, August and September. Dr. Boukalová will be on holidays. Counselling sessions will resume from 1 Octobe r 2018.

   Kontakt