FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Rozšířené vedení AMU na svém zasedání dne 5. 9. 2017 přijalo usnesení o podpoře děkana Filmové a televizní fakulty AMU 2017-09-05

Rozšířené vedení AMU na svém zasedání dne 5. 9. 2017 přijalo usnesení o podpoře děkana Filmové a televizní fakulty AMU
V souvislosti s vývojem na Filmové a televizní fakultě AMU a po důkladném seznámení s veškerými relevantními skutečnostmi vyjadřuje vedení AMU podporu děkanovi FAMU Zdeňku Holému. Zákon o vysokých školách stanoví pravomoci a zodpovědnost děkana při uskutečňování koncepce rozvoje a řízení fakulty. Vedení AMU konstatuje, že dosavadní kroky děkana Holého, vyplývající z koncepce, na jejímž základě byl akademickým senátem FAMU v roce 2016 zvolen, jsou v souladu se zákonem o vysokých školách, zákoníkem práce, vnitřními předpisy AMU a platnou kolektivní smlouvou AMU. Personální záležitosti fakulty jsou plně v kompetenci děkana.


   Kontakt