FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Usnesení kolegia děkana ze dne 15. 5. 2018 k návrhu na odvolání děkana / Resolution of the Dean’s Committee of 15 May 2018 2018-05-17
1) Kolegium nepovažuje dosavadní důvody a argumenty sedmi signatářů za dostatečné a dostatečně vyargumentované. Vyzýváme AS FAMU, aby před svým rozhodováním ve věci návrhu na odvolání děkana, vyzval signatáře návrhu k doplnění a vyargumentování jejich důvodů v něm uvedených.

2) Kolegium nezpochybňuje legitimitu demokraticky zvoleného AS FAMU, zrovna tak nezpochybňuje legitimitu demokraticky zvoleného děkana.

3) Kolegium vyzývá AS FAMU, aby plnil funkci tmelícího a jednotícího orgánu zastupujícího ve svém jednání zájmy všech členů akademické obce.

4) Kolegium vítá, že dojde k jednání zástupců AS FAMU a vedení fakulty zprostředkované rektorem.

5) Kolegium navrhuje, aby došlo ke společnému zasedání kolegia a AS FAMU před akademickým plénem dne 21. 5. 2018.

PRO: 12, ZDRŽEL SE: 1

1) The Committee considers the reasons and arguments submitted by the seven signatories to date to be insufficient and not supported by arguments. We would ask the AS FAMU to request the petition signatories to complete their reasons specified in the petition and support them with arguments prior to making the decision regarding the petition for recalling the Dean.

2) The Committee is not contesting the legitimacy of the democratically elected AS FAMU. By the same token, it is not contesting the legitimacy of the democratically elected Dean.

3) The Committee would ask AS FAMU to act as a body of officials that unites all members of the academic community, brings them together and acts so as to represent their interests.

4) The Committee welcomes the discussion between the representatives of the AS FAMU and the top officials of the School facilitated by the Rector.

5) The Committee proposes holding a joint meeting of the Committee and the AS FAMU before the academic plenary meeting of 21 May 2018.

VOTES FOR: 12, REFRAINED: 1


   Kontakt