FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
VE ZKRATCE: mladí italští režiséři 2017-11-20
21. – 22. listopadu 2017
Theatre ROYAL
Vinohradská 2165/48 - Praha 2
                        

V úterý 21. listopadu  v  18 hodin proběhne v prostorách divadla Royal na Vinohradské 48 na Praze 2 slavnostní zahájení dvoudenní filmové projekce krátkometrážních snímků z autorské dílny 10 mladých italských režisérů pod názvem “Ve zkratce: mladí italští režiséři. ”

Projekt, jehož ideovými tvůrci jsou Francesco Augusto Razetto, Genny Di Bert a Ottaviano Maria Razetto, je dalším z řady kulturních počinů, které nadační fond Eleutheria pořádá již řadu let s cílem podpořit současnou mladou uměleckou tvorbu ve všech jejích směrech a objevovat nové talenty.

“Po úspěchu výstavy věnované tvorbě mladých italských fotografů, která se uskutečnila v minulém roce, je tato akce  dalším tématicky navazujícím projektem naší nadace zaměřeným na oblast filmu a kinematografie”, dodává prezident nadačního fondu Francesco Augusto Razetto.
Jak je již dobrým zvykem, společným jmenovatelem  všech těchto projektů je mladý věk umělců a možnost bezplatné účasti, výběr děl odbornou devítičlennou porotou, v jejíchž řadách zasednou uznávaní znalci z oblasti kinematografie a umění.  Mezi členy této poroty zazní  jména jako Claudio Giovannesi (zvláštní uznání za dosavadní tvorbu na filmovém festivalu v Římě  2009, 6 nominací David di Donatello, zvláštní cena poroty na 31. filmovém festivalu v Turíně, v roce 2016  se účastnil filmového festivalu v Cannes), Susanna Nicchiarelli (cena Controcampo na Benátském festivalu v roce 2009 a ocenění za nejlepší film v sekci “horizonty” na filmovém festivalu v Benátkách  v roce 2017), Raffaele Simongini (docent historie filmografie a kurátor dokumentárních pořadů pro italskou veřejnoprávní televizi RAI).
Účast v tomto případě převýšila veškerá očekávání, neboť do výběru se přihlásilo více jak 250 snímků. Samotná projekce bude rozvržena do dvou dnů (21. a 22. listopadu) s počátkem vždy v 18 hodin v divadle Royal na Praze 2 a v jejím rámci se představí celkem 10 děl mladých italských debutových režisérů.
 
Jedná se o volnou tvorbu těchto autorů, ve které se odráží jejich tvůrčí charakter, osobnost, originalita.  Snímky zachycují životní příběhy, emoce, postoje, reflexe.

Všechna vybraná díla jsou v italském jazyce s podtitulky v české či anglické verzi.

Přehlídka vybraných snímků se koná pod záštitou velvyslanectví Italské republiky v Praze, starostky Městské části Prahy 2 Mgr. Jany Černochové, Italského kulturního institutu v Praze, Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU), Art&Design Institutu a Česko-italské obchodní a průmyslové komory v Praze.

Produkce: nadační fond Eleutheria, Francesco Augusto Razetto – Presidente                        
                        
Kurátory  akce  jsou: Francesco Augusto Razetto, Genny Di Bert, Ottaviano Maria Razetto     

Kurátor nadačního fondu Eleutheria: Genny Di Bert                          

Grafický návrh:  Teresa Agniezka Lazzarini

PR: Francesca Tonelli

Pod záštitou: Velvyslanectví italské republiky v Praze, starostky úřadu Městské části Prahy 2 Mgr. Jany Černochové, Italský kulturní institut v Praze, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Art&Design Institut, Česko-italská obchodní a průmyslová komora v Praze

Sponzor: Architectural Consulting s.r.o., UniCredit Bank, RUFA – Rome University of Fine Art                                    


   Kontakt