FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Volby do AS AMU - kandidáti pro volební období 2018–2021 2018-02-02

Vážení členové akademické obce,


dle zjištění volební komise nelze u dvou nominací do studentské komory AS AMU za FAMU jednoznačně prokázat, že byly odevzdány zcela v souladu s vyhlášením voleb; jde o následující nominace:

 • Michal Jiřinec (KP),
 • Augustina Micková (KP).

Jménem volební komise tedy tímto rozhoduji o jejich vyřazení, aby byly garantovány podmínky rovné soutěže všech kandidátů.

Vzhledem k tomu, že nebyl odevzdán dostatečný počet nominačních lístků, vyhlásí rektor AMU na zbývající volné místo ve studentské komoře AS AMU bezodkladně doplňovací volby dle čl. 2., odst. 18 Volebního řádu AS AMU.


doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
předsedkyně volební komise do AS AMUVolby do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018


Kandidáti do AS AMU pro volební období 2018–2021


FAMU


Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Blažíček (CAS FAMU)
 2. MgA. Ladislav Greiner (KZT FAMU)
 3. doc. Martin Stecker (KF FAMU)


Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. BcA. Martina Ševčíková (KDT FAMU)


DAMU


Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Černý (KS DAMU)
 2. Mgr. Jiří Lössl (KVD DAMU)
 3. MgA. Petr Prokop (KP DAMU)
 4. prof. PhDr. Daria Ullrichová (KČD DAMU)


Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Štěpán Gajdoš (KALD DAMU)
 2. Filip Karda (KATaP DAMU)
 3. MgA. Tereza Pavelková (KTK DAMU)
 4. Eliška Raiterová (KTK DAMU)HAMU


Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
 2. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
 3. Mgr. Jan Mach
 4. prof. František Malý
 5. prof. Vladimír Rejlek
 6. doc. Ondřej Urban
 7. prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová


Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Josef Bartoš
 2. BcA. Martin Kozák
 3. Michaela Mochnáčová
 4. Tereza Olivia
 5. Matouš Pěruška


https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/akademicky-senat/200/
   Kontakt