FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - odborný asistent – koordinátor/ka programu v anglickém jazyce 2018-04-18

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru fotografie.

 

Pozice: odborný asistent – koordinátor/ka programu v anglickém jazyce


Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.

 

Náplň práce:

 • Koordinace a organizace anglického programu bakalářského a magisterského studia
 • Výuka a vedení předmětů základních fotografických žánrů pro neakreditované studium
 • Organizace aktivit spojených s informačními kampaněmi a práci s alumni programem
 • Organizace doplňkových aktivit

 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti fotografie
 • Praxe v oblasti výuky na VŠ
 • Koncepce výuky
 • Organizační předpoklady, flexibilita a schopnost koordinace učebních osnov
 • Jazykové předpoklady

 

Předpokládaný nástup:

 • 1. 10. 2018

 

Pracovní úvazek:

 • 0,6
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • kontaktní údaje (adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • motivační dopis
 • koncepce výuky v rozsahu 1 normostrany


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 18. 5. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KF - odborný asistent – koordinátor/ka programu v anglickém jazyce. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v druhé polovině června 2018.


Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


V Praze dne 18. 4. 2018


   Kontakt