FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení: Studentské akreditace na Berlinale 2018! / Annunciation Berlinale 2018 student accreditation! 2017-12-27

Tomáš Frkal, Marek Čermák, Tereza Vejvodová, Tomáš Hlaváček, Petr Salaba, Michal Bohm, Lukáš Janičík, Světlana Malinová, Pepa Lubojacki, Klára Bělorová, Pavel Horkel, Anna Kolářová, David Dittrich, Karolina Davidová, Noemi Krausová, Jan Syruček, Barka Naik, Noar Sahiti, Melania Hamasyan, Sheida Sheiknha


Přihlásilo se 36 studentů, k dispozici bylo 20 akreditací. Kritériem výběru bylo pokud možno spravedlivé rozdělení akreditací mezi jednotlivé katedry, názor katedry tam, kde počet přihlášených z katedry přesahoval možný počet přidělených akreditací, čas zaslání přihlášky, posouzení motivačního dopisu.

Studenti budou informováni e-mailem, v němž rovněž obdrží registrační kód a instrukce k registraci, kterou je nutno provést pokud možno obratem, nejpozději však do 31.12.2017 na stránkách berlínského festivalu.

Registrační poplatek 80 euro, který je nutno při registraci on-line uhradit, bude studentům po předložení potvrzení o platbě školou proplacen. Škola nehradí ubytování ani dopravu! Součástí programu vybraných účastníků bude seminář Film Industry, vedený Martou Lamperovou a Ondřejem Zachem, o detailech budeme informovat e-mailem v lednu.

Pokud by někdo z vybraných změnil názor a registrovat se nechtěl, prosíme, aby to co nejrychleji sdělil na e-mail ondrej.zach@famu.cz, aby bylo možno jeho kód přenechat  náhradníkům v pořadí.20 accreditations were available and a total of 36 students applied for them. The criteria for the selection were: distributing the accreditations between the individual departments in as fair a ratio as possible; the opinion of the department where the number of applicants from one department exceeded the number of the accreditations allocated; the time of submission of the application; and an assessment of the motivation letter.
Students will be notified via e-mail where they will also receive their registration codes and instructions for registering. Students should register on the Berlinale website as soon as possible, or by 31 December 2017 at the latest.
The School will refund the registration charge of EUR 80, which has to be paid upon registering online, to the students who produce a confirmation of the payment. The School will not pay for the students’ accommodations or travel! The programme for the selected attendees will include the Film Industry seminar hosted by Marta Lamperová and Ondřej Zach; you will receive details about this by e-mail in January.
Should any of the selected students change their mind and decide to not register, please let us know via e-mail to ondrej.zach@famu.cz as soon as possible, so that we can pass your registration code(s) to the others on the waiting list.


   Kontakt