FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení voleb do AS AMU na dny 13. a 14. února 2018 2018-01-08

Vyhlášení voleb do AS AMU na dny 13. a 14. února 2018


Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017

vyhlašuji ve dnech 13. a 14. února 2018 volby do Akademického senátu AMU.


Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise prorektorku AMU doc. Danielu Jobertovou, Ph.D.

Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s článkem 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult.

doc. Jan Hančil
rektorVolby proběhnou v hlavní budově FAMU na Smetanově nábřeží č. 2, volební urna bude umístěna po oba dny v 1. patře v prostoru před knihovnou. 13. 2. 2018 v době od 10:00 do 20:00 hodin a 14. 2. 2018 v době od 10:00 do 16:00 hodin.


Do AS AMU se volí na 3 místa členů AS AMU z řad akademických pracovníků/pracovnic a 2 místa členů AS AMU z řad studentů/studentek. Kandidovat může každý člen akademické obce FAMU, rovněž každý člen má právo volit.


Uzávěrka pro přijímání nominací kandidátů do AS AMU byla stanovena na 1. 2. 2018 v 15:00 doručením k rukám volební komise na sekretariát děkanátu FAMU.


Dne 2. 2. 2018 odpoledne bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 12. 2. 2018 v 18:00 proběhne shromáždění akademické obce FAMU v U1, na kterém se představí nominovaní kandidáti do AS AMU.


Nominační lístek ZDE.


   Kontakt