FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výsledky přijímacího řízení do mg. studia 2017/2018 2017-09-21

Na základě doporučení oborových zkušebních komisí,  v souladu s §§ 49-50 Zákona č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ), Studijním a zkušebním řádem AMU a dalšími vnitřními předpisy AMU a FAMU, přijímám do magisterského studijního programu pro akademický rok 2017/2018 následující uchazeče.


Centrum audiovizuálních studií

Andrej Sýkora

František Milec

Vendula Guhová

Martin Janoušek


Katedra animované tvorby

Cam Van Nguyen


Katedra dokumentární tvorby


Karolína Peroutková

Petr Salaba

Greta Stocklassová

Martina Ševčíková

Katedra fotografie

 

Zuzana Fedorová

Richard Janeček

Lena Naassana

Petr Pustina
Jonáš Verešpej

Photography

 

Matthew Matthew

Elizaveta Gershkovich

Evgenii Smirnov

Katedra kamery

Přijímací řízení dosud není uzavřeno.


Katedra produkce

 

Alžběta Noll

Pavla Klimešová

Anneta Furdecká

Karolína FrankováKatedra režie


Jan Hecht

Adam Rabynský

Paula Mangano

Jakub Jirásek


Katedra scenáristiky a dramaturgie


Jaroslav Miška

Tereza Nováková

Lucie Palkosková

Barbora Saxová

David Semler

Štěpánka Součková


Katedra střihové skladby


Daria Chernyak

Rolando Garduňo

Maja Mićević

Lucie Navrátilová

Filip de Pina


Katedra zvukové tvorby


Matěj Chrudina

Viera Marinová

Jiří Nižník

K zápisu do studia se dostavte v pátek 29. 9. v 15 hodin na Studijní oddělení. V případě absence zapřičiněné vážnými důvody se předem omluvte paní vedoucí studijního oddělení Iloně Sejkorové a domluvte si s ní nový termín.

Uchazeči z bakalářského programu mimo FAMU přinesou k zápisu fotografii pasového formátu a číslo účtu.

Přijatým studentům byl v KOS otevřen zápis volitelných předmětů.


Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou do 30 dnů. Až po obdržení rozhodnutí může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí, tj. postupovat v souladu s § 50 č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ).Všem přijatým uchazečům přeji hodně úspěchů ve studiu.

Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt