FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výzva k podávání žádostí o podporu k Vnitřní soutěži (F)AMU 2. okruh – 10. kolo 2018-02-13

Vážení žadatelé o podporu umělecké tvorby ze zdrojů Vnitřní soutěže (F)AMU,


1)    Komise Vnitřní soutěže vyhlašuje příjem žádostí v termínu od 14. 2. do 28. 2. 2018

2)    Žádost o podporu najdete ke stažení ZDE

3)    Vyplněnou a podepsanou žádost včetně povinných příloh posílejte elektronicky na adresu soutez@studiofamu.cz

4)   2. okruh Vnitřní soutěže (F)AMU je určen všem studentům FAMU z českých studijních programů (CAS, KAT, KDT, KF, KK, KP, KR, KSD, KSS, KZT)

5)    2. okruh Vnitřní soutěže (F)AMU je určen studentům FAMU na podporu realizace jiných klasifikovaných cvičení, které vznikají nad rámec zadání Bílé knihy FAMU, a dále na podporu projektů, které svým rozpočtem převyšují limity ve výrobních listech Bílé knihy FAMU

6)   Navýšení limitů cvičení z Bílé knihy bude u kvalitně připravených projektů hodnotící komisí akceptováno pouze u projektů studentů od 3. ročníku bakalářského studia; na podporu jiných klasifikovaných cvičení mohou studenti žádat v jakémkoli ročníku svého studia

7)   Hodnotící komise deklaruje zájem v nadcházejícím kole Vnitřní soutěže (F)AMU podpořit kvalitní mimořádné, bakalářské a magisterské filmy a klauzurní projekty s mezifakultní spoluprací

8)    Přílohy k žádosti o podporu: scénář nebo jiný literární podklad, ve kterém je dostatečně rozepsán autorský záměr; rozpočet projektu

9)    Více informací k podmínkám Vnitřní soutěže (F)AMU najdete ZDE

10)    Slyšení Vnitřní soutěže (F)AMU se uskuteční ve dnech 7. 3. a 8. 3. 2018 na FAMU – přihlásit se budete moci prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného v pondělí 5. 3. 2018

11)   Účast na slyšení je pro žadatele o podporu povinná, v případě závažných okolností kontaktujte produkci Studia FAMU; předpokládaná je účast autora a produkční/ho projektu

12)    Žadatelé si mohou ke slyšení připravit elektronickou prezentaci a krátkou ukázku svého projektu nebo referenční vizuál; pro prezentaci má každý žadatel k dispozici 3 až 5 minut + doplňující dotazy a zpětná vazba od komise

13) Přidělené prostředky ve Vnitřní soutěži (F)AMU musejí být vyčerpány do konce školního roku, tzn. lhůta pro žádosti o objednávky / smlouvy a vyúčtování hotovostních dokladů do 27. 9. 2018, z tohoto důvodu je 10. kolo VS vhodné pro žadatele o podporu projektů, které jsou připravovány k realizaci během letního semestru

14) Alokovaná částka pro 10. kolo Vnitřní soutěže (F)AMU je 650.000,- Kč


Více informací Vám ochotně poskytneme v produkci Studia FAMU,

těšíme se na Vaše projekty,


Ondřej Šejnoha / ředitel Studia FAMU

Tomáš Šimon / vedoucí odd. výroby Studia FAMU


   Kontakt