FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výzva k podávání žádostí o podporu k Vnitřní soutěži (F)AMU 2. okruh – 9. kolo 2017-10-02
Výzva k podávání žádostí o podporu k Vnitřní soutěži (F)AMU 2. okruh – 9. kolo
Vážení žadatelé o podporu umělecké tvorby ze zdrojů Vnitřní soutěže (F)AMU,
1) Komise Vnitřní soutěže vyhlašuje příjem žádostí v termínu od 2. 10. do 22. 10. 2017
2) Formulář žádosti o podporu najdete ke stažení ZDE
3) Vyplněnou a podepsanou žádost včetně povinných příloh posílejte elektronicky na adresu soutez@studiofamu.cz
4) 2. okruh Vnitřní soutěže (F)AMU je určen studentům FAMU na podporu realizace jiných klasifikovaných cvičení, které vznikají nad rámec zadání Bílé knihy FAMU, a dále na podporu projektů, které svým rozpočtem převyšují limity ve výrobních listech Bílé knihy FAMU
5) Přílohy k žádosti o podporu: scénář nebo jiný literární podklad, ve kterém je dostatečně rozepsán autorský záměr; rozpočet projektu
6) Více informací k podmínkám Vnitřní soutěže (F)AMU najdete ZDE
7) Slyšení Vnitřní soutěže (F)AMU se uskuteční 30. 10. 2017 na FAMU – přihlásit se budete moci prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného 25. 10. 2017
8) Účast na slyšení je pro žadatele o podporu povinná, v případě závažných okolností kontaktujte produkci Studia FAMU
9) Žadatelé si mohou ke slyšení připravit elektronickou prezentaci a krátkou ukázku svého projektu nebo referenční vizuál; pro prezentaci má každý žadatel k dispozici 7 minut + 5 minut doplňující dotazy a zpětná vazba od komise
10) Přidělené prostředky ve Vnitřní soutěži (F)AMU musejí být vyčerpány do konce kalendářního roku, tzn. lhůta pro žádosti o objednávky / smlouvy a vyúčtování hotovostních dokladů do 30. 11. 2017, z tohoto důvodu je 9. kolo VS vhodné pro žadatele o podporu projektů, které jsou již ve fázi výroby nebo se jejich natáčení plánuje ještě na podzim tohoto roku
Více informací Vám ochotně poskytneme v produkci Studia FAMU,
těšíme se na Vaše projekty,

Ondřej Šejnoha / ředitel Studia FAMU
Tomáš Šimon / vedoucí odd. výroby Studia FAMU

   Kontakt