FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Zlatý medvěd z Berlinale / Golden Bear from the Berlinale 2018-02-26
Zlatého medvěda na Berlinale získal rumunský film Touch Me Not, na kterém jako sound designer spolupracoval student KZT Dominik Dolejší a zvukovou postprodukci s ním realizovali nedávní (Marek Poledna jako mixér) i dávnější absoventi katedry (Adam Levý, Ivan Horák, Václav Flegl). Českým koproducentem filmu je společnost Pink Productions (Síbrt, Pinkava, Karásková & spol, KP & KDT).

The winner of the Golden Bear award from the Berlinale is the Romanian film Touch Me Not, in which Department of Sound Design student Dominik Dolejší was involved as a sound designer along with sound post-production team mates from among the recent (sound designer Marek Poledna) and earlier (Adam Levý, Ivan Horák, Václav Flegl) graduates of the Department of Sound Design. Pink Productions(Síbrt, Pinkava, Karásková & spol, Department of Production and Department of Documentary Film) is the Czech co-producer of the film.

Touch Me Not trailer   Kontakt