FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Co přesně uvést do faktury na objednávku FAMU a kam ji zaslat?
Informace pro fakturaci objednávek FAMU

 

Adresa, kterou je třeba uvést na faktuře pro FAMU:

 

AMU – FAMU  (příp. i název pracoviště, které vystavilo objednávku)

Malostranské náměstí 12

11800 Praha 1

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: KB, Malostranské nám. 23, Praha 1, č. účtu: 19-5373180297/0100.

(v případě potřeby RID: 51100)

Adresa, na kterou je třeba fakturu doručit, aby byla co nejrychleji vyřízena:

 

FAMU

(příp. název pracoviště, které vystavilo objednávku)

Smetanovo nábřeží 2

11665 Praha 1

 

 

Případné další dotazy týkající se fakturace směřujte na hospodářské oddělení FAMU – paní Lenka Hrabáková, tel. 221197248, e-mail: hrabakova@famu.cz

   Kontakt