FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Jaký je přesný název akreditovaného programu FAMU? A jaký je rozdíl mezi programem a obory?

Úplný název akreditovaného studijního programu je "Filmové, televizní a fotografické umění a nová médie (8204 R, T, V)", přičemž tento se dělí na jednotlivé obory, kterým odpovídá struktura jednotlivých kateder FAMU. Výjimkou je doktorské studium, kde je pro celou fakultu akreditován pouze jediný obor "teorie filmové a multimediální tvorby".  


   Kontakt