FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
V jakém formátu a s jakými údaji má student připravit svůj film pro presentaci na webu?

Aktualizovaná informace o formátech pro zavěšování studentských filmů na web (14.1.2005):

 

Pro presentaci filmů FAMU na webu se nabízejí dvě možnosti:

 

1)      databáze www.ama-nt.cz , na jejímž vzniku se FAMU podílela, bude přízpůsobena pro potřeby FAMU včetně úpravy rozhranní, skrze které bude možné vkládat filmy

2)      stávající podrubrika KINO ON-LINE (viz /?r_id=808)

 

Praktický postup:

Vzhledem k tomu, že studenti většinou své filmy exportují a vypalují na DVD, ve vlastním zájmu by k tomuto měli přibrat ještě export a vypálení na CD v menším datovém objemu a ve formátech snadno spustitelných na běžných počítačových aplikacích, tedy:

 Pro zavěšení na web a menší rozlišení:

Quick Time nebo Windows Media

V rámci těchto formátů nastavit tyto limity:
RM9
Bitový tok 1Mbs
Velikost obrazu 640x480 

Pro distribuci na CD příp. i pro zavěšení na web při větším rozlišení:

DivX nebo Mpeg Layer 3
Velikost obrazu 640x480
Bitový tok není třeba omezovat, limit je praktické vytvořit možností nahrát celé dílo max. na 1 CD 

Pro databázové údaje je nutné dodat další údaje:


Údaje o autorovi:
Jméno, příjmení
Stručná biografická informace o autorovi (včetně: studium, hlavní oblast zájmu a tvorby)
Ceny na festivalech
Rok narození autora
Národnost
E-mailový kontakt
webová stránka
Majitel práv:
Distributor:
Údaje o spoluautorech: jména, profese, e-mailové kontakty 

Údaje o díle (v češtině a v angličtině):

Název:
Délka:
Rok vzniku:
Typ díla: tj. film, video, interaktivní instalace, webová aplikace, zvukový soubor apod.)
Synopse či popis: tj. story, popis principu a funkce apod.
Původní nosič příp. platforma k přehrání: tj. u filmu např. 35mm film, DVD apod., u aplikací např. charakteristika playeru (Flash, QuickTime apod.)
Titulková listina v češtině (=dialogová listina) a v angličtině.

Studenti by měli dodávat tato CD paní Hoffmanové spolu s DVD pro festivalové presentace, vyvěšování na web bude zajišťovat (vždy když se nashromáždí více filmů) patrně pověřený student formou stipendia.

Vít Janeček (janecek@famu.cz)


   Kontakt