FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Fakulta     Akademický senát    
Složení Akademického senátu FAMU

Stav k 26. 5. 2018 a e-mailové kontakty.

Pedagogická komora:


Mgr. Petr Marek, Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 18. 3. 2019*
Mgr. Pavel Rejholec
, Katedra zvukové tvorby, e-mail:  pavel.rejholec@gmail.com
mandát do 18. 3. 2019*

MgA. Vít Klusák, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: vit.klusak@seznam.cz
mandát do 18. 3. 2019*

Mgr. Helena Bendová (předsedkyně AS), Centrum audiovizuálních studií, e-mail:  helena.bendova@gmail.com

mandát do 1. 3. 2021*

Mgr. David Jařab, Katedra režie, e-mail: david.jarab2@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*


Studentská komora:


Bc. et BcA. Tomáš Janáček (místopředseda AS), Katedra režie, e-mail: tomas.janacek999@gmail.com
mandát do 18. 3. 2019*
BcA. Jan Hecht
, Katedra režie, e-mail:  honzahecht@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

BcA. Greta Stocklassa, Katedra dokumentární tvorby, e-mail:  greta.stocklassa@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

Pepa Lubojacki, Katedra scenáritiky a dramaturgie, e-mail: p.lubojacki@gmail.com

mandát do 1. 3. 2021*


*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.   Kontakt