FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Fakulta    
Komise pro vnitřní hodnocení FAMU
Statut a složení KVH je upraven v Čl. 11, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze.


Komise pro vnitřní hodnocení zejména:

a)      koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,

b)      zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,

c)       ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,

d)      může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů

e)      může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.Složení KVH FAMU:


RNDr. MgA. Alice Růžičková - předsedkyně

MgA. Martin Blažíček, Ph.D.

MgA. Adam Brothánek
Karolína Davidová

Mgr. Zdeněk Holý

Mgr. Hana Křepelková Rezková

Pavel Strnad

MgA. Anna Vášová

Mgr. Marek Vajchr
Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2018


18. 1. první setkání KVH FAMU, úvod prorektorka Daniela Jobertová a metodik Tomáš Langer, zasmluvnění členů, rozdělení práce na sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy


29. 1. čtení zpráv členů za hlavní a vedlejší sekci, formulace společného úvodu


22. 2. dokončení souhrnné zprávy o sebehodnocení FAMU za akademický rok 2016-2017


21. 3. kulatý stůl FAMU členů KVH, vedoucích kateder, garantů oborů a studentských ambasadorů (zápis ZDE)


6. 4. formulace vlastního dotazníku sebehodnocení FAMU pro rok 2018


25. 5. dokončení dotazníku FAMU 2018, odladění metodiky pro vnitřní hodnocení oboru CAS FAMU a nominace členů do pracovní skupiny

 

   Kontakt