FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra kamery (KK)     Přijímací řízení KK    
Podmínky k přijetí absolventů bakalářského stupně jiných škol ke studiu magisterského stupně katedry kamery

Uchazeč může být přijat za předpokladu:


1) Přijímací zkouškou prokázaných teoretických znalostí, které odpovídají vzdělání, poskytovanému úplným bakalářským studiem na katedře kamery.
2) Doložení odborných schopností praktických a to souborem filmových prací, na kterých uchazeč pracoval ve funkci hlavního kameramana a které přijímací komise uzná za profesně rovnocenné oborovým cvičením bakalářského stupně katedry kamery:

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka!


Cvičení 16mm
A) “Metro“ - prokazující zvládnutí problematiky natáčení v reálu, který kombinuje denní exteriér a interiér formou průhledů bez použití dosvětlování. Minimální metráž 30m/16mm-čb.
B) “Sen“ – prokazující schopnost koncepčního kameramanského zvládnutí příběhu formálně evokujícího fikci – na barevné negativní surovině. Minimální metráž 30m/16mm.


Cvičení 35mm
A) “Anticorro“ – samostatně realizovaný příběh v ateliérové dekoraci jehož obrazová forma obsahuje především mimořádné světelné atmosféry mimodenní, včetně zvládnutí světelných změn použitím ateliérové osvětlovací techniky k napodobení účinku světelných zdrojů reálných a zvládnutí speciálních světelných efektů (světlo baterky a pod.). Minimální metráž 120m/35mm-čb.
B) “Světlotonalita“ – soubor ateliérových záběrů prezentujících ve filmu nejfrekventovaněji používané světlotonální situace, jako:
den slunečný
den podmračený
západ slunce
měsíčná noc
světlo svíčky – i v pohybu
C) "Člověk - portrét" - obrazová charakteristika lidského obličeje kontrétní osoby, prostředí a předmětů, které se vážou na vybranou lokaci v exteriéru i interiéru. Jde o obrazovou studii bez konkatního zvuku. Minimální metráž 150m/35mm-čb.


Další instrukce:
Vstupním semestrem je zimní. Žádosti se podávají ke konci předešlého letního semestru v termínu stanoveném studijním oddělením.
1) V případě pozitivního výsledku přijímacího řízení a následného přijetí studenta do řádného studia magisterského stupně, může tento k získání odborně profesních znalostí v rozsahu poskytovaném bakalářským stupněm využít na základě individuálně dohodnutého studijního plánu formu vyrovnávacího studia.
2) Studium uvažovaného uchazeče se rozumí v českém jazyce, ať je odkudkoliv.
3) Přijetí žadatele je závislé na výsledku jeho zvláštní přijímací zkoušky, která proběhne v září po termínu řádných BA zkoušek.
4) Poněvadž jsou z různých důvodů kapacitních počty studentů kateder režie + dokumentární tvorby a kateder kamery vyvažovány, závisí přijetí tohoto mimořádného studenta také na těchto okolnostech, neboť studium mistrovského stupně bez možnosti spolupráce na společných projektech ztrácí smysl včetně nároku na magisterský diplom.


MgA. Marek Jícha
vedoucí katedry kamery


   Kontakt