FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra produkce (KP)     Přijímací řízení KP    
Přijímací řízení do Bakalářského studia Katedry produkce FAMU

Přijímací řízení do Bakalářského studia Katedry produkce FAMU

 

Profil studenta BcA
Bakalářský stupeň si klade za cíl vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro všechny stupně řídících a organizačních prací  při vlastní výrobě všech druhů audiovizuálních děl, včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. V tříletém bakalářském programu je výuka zaměřena na celou šíři problematiky realizace audiovizuálního díla, základy technologie výroby AV díla, distribuce, managementu, právních a ekonomických otázek. Katedra připravuje posluchače teoreticky i prakticky, díky realizaci pestré škály školních cvičení a absolvování povinné praxe.


 

Předpoklady ke studiu

 

Úspěšný student katedry produkce musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, literaturu a divadlo.

 

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném filmovém a televizním podnikání v ČR včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize, předpokládáme základní orientaci v otázkách  všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a dobré jazykové znalosti.

 

Úspěšný student katedry produkce musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem dobrých výsledků.

 

Průběh přijímacího řízení

 

a)      Předmětem přijímacího řízení jsou, vedle ověření základních středoškolských vědomostí, především znalosti vycházející z intenzivního zájmu o kulturu a umění, zejména: kinematografie, televizní tvorba, literatura, divadlo. Ověřujeme znalost základních informací o situaci v současném filmovém a televizním podnikání v ČR i ve světě, včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu, televize a dále celkovou orientaci uchazeče v kulturně politických, ekonomických a společenských oblastech.

 

Úspěšné zvládnutí přijímacího řízení předpokládá vysokou úroveň znalostí a odpovídající charakter osobních schopností a vlastností.

 

b)      Přijímací řízení je dvoukolové:

·        V prvním kole uchazeči absolvují písemné testy z různých oblastí a písemné zpracování zadaného úkolu. Přibližně 30 až 35 nejúspěšnějších uchazečů bude vyzváno k účasti ve druhém kole.

·        Druhé kolo se skládá z ústního pohovoru.

 

V písemné části se zjišťují vedle všeobecně kulturních znalostí, znalostí z oblasti filmové a televizní problematiky a terminologie, filmové a televizní historie a současnosti také základní ekonomické a právní pojmy, schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test cizího jazyka a matematiky na úrovni středoškolských znalostí.

 

V další části písemného kola přijímacího řízení píše uchazeč dle zadání úvahu nad vlastním navrhovaným producentským projektem z oblasti filmu a televize.

 

V ústní části se upřesňují výsledky písemné části s cílem získání co nejkomplexnějšího pohledu na každého uchazeče. Zkoumají se hlubší znalosti, schopnosti a osobnostní předpoklady, samostatný úsudek, vlastní obhajitelný názor, případně osobní zkušenosti s organizační prací nebo prací přímo v oboru.

 

 

Poznámka:

Studium oboru divadelní produkce vypisuje Divadelní fakulta AMU a studium oboru hudební produkce vypisuje Hudební fakulta AMU.

 

K přijímacím zkouškám jsou mimo jiné doporučeny tyto studijní materiály:

James Monaco: Jak číst film

Jerzy Plazewski: Dějiny filmu

Kristin Thompsonová a David Bordwell: Dějiny filmu

Antologie pro 1. ročníky FAMU, Texty k úvodům do oboru produkce: http://www.famu.cz/pro-studenty/uvody-a-praktika/antologie-pro-1-rocniky-famu/

Filmové databáze ČSFD, IMDB

České filmové centrum: http://filmcenter.cz/cz/uzitecne-informace/19

Časopis Filmový přehled, vydává NFA


   Kontakt