FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Knihovna FAMU a další informační báze     O knihovně    
Co nabízí knihovna FAMU?

Fondy knihovny FAMU


Fondy knihovny FAMU obsahují téměř 40 tis. jednotek převážně ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.


 • přes 20 600 knih, skript a vázaných odborných časopisů
 • přes 3 900 vysokoškolských prací
 • přes 4400 videokazet
 • přes 10900 DVD
 • přes 800 BD
 • přes 1300 videosouborů
 • 17 CD ROMů


Záznamy o veškerých fondech knihovny FAMU najdete v elektronickém katalogu.
Co kde a jak hledat 1. V elektronickém katalogu CARMEN, který je on-line přístupný (kdykoliv a odkudkoliv) na www stránkách AMU v rubrice Knihovna. Vyhledávání je možné si omezit jen svoji fakultní knihovnu, nebo hledat v celém katalogu AMU. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů,překladatelů, herců, interpretů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat. Podrobně viz Návod pro vyhledávání. Knihovna také nabízí individuální instruktáže, kde se prakticky naučíte s katalogem pracovat. 
 2. Ve volném výběru - knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) teorie – řazeno podle názvů technika – řazeno podle názvů skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

  Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte zpět, ale odkládejte na nejbližší stolek.Služby elektronického katalogu CARMEN: •  katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, DVD, CD, texty her, …)
 •  umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.
 •  umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv
 •  umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU
 •  a řadu dalších věcí – přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!Elektronický katalog obsahuje záznamy: • knih
 • vysokoškolských prací
 • vázaných časopisů
 • filmů na videokazetách, DVD, BLU-RAY a v digitálních videosouborech 


Katalog videozáznamů je přístupný na počítačích POUZE v prostorách Videotéky!


Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.  Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.


U knih je třeba si poznamenat označení regálu a název knihy, nikoliv signaturu!


Dokumenty si můžete také rezervovat či prodloužit na dálku a to po přihlášení se do katalogu CARMEN (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání.  Vysokoškolské kvalifikační práce jsou přístupné tištěné, případně v digitální podobě pouze presenčně ve studovně knihovny podle platných předpisů.
Služby knihovny a videotéky • půjčování dokumentů
 • projekční studijní boxy
 • wifi připojení
 • konzultace, informace, rešerše …
 • prodej skript
 • aj. 


Přehled všech služeb a pravidla půjčování dokumentů stanovuje Knihovní řád Knihovny AMU a jeho Dodatky. Knihovna FAMU poskytuje služby ve dvou samostatných částech: v Knihovně se studovnou a ve Videotéce, která je vybavena boxy pro prezenční studium filmů. K půjčování dokumentů mimo knihovnu potřebujete Průkaz studenta AMU.

Veškeré videozáznamy filmů jsou určeny pouze pro studijní účely studentů a pedagogů FAMU.

Podrobný informační servis na webových stránkách knihovny(přístupné z adresy www.famu.cz)

 • otevírací dobu fakultní knihovny FAMU
 • aktuality
 • přístup do elektronických katalogů AMU a k jejich službám
 • informace o všech fondech
 • přehledy odebíraných časopisů
 • informace o prodeji skript
 • přístup do elektronických databází
 • informace o poskytovaných službách
 • Knihovní řád a příslušné Dodatky
 • vše o knihovně (zaměstnanci, kontakty, výroční zprávy, statistiky) atd. 


   Kontakt