FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Knihovna FAMU a další informační báze     O knihovně    
Služby

Služby knihovny FAMU


  • Půjčování mimo knihovnu (jen registrovaní uživatelé)
  • knihy, skripta


Prezenční studium (pro všechny zájemce podle kapacitních možností knihovny):


  • časopisy, noviny, encyklopedie a slovníky, skripta atd. ve volném výběru
  • speciální dokumenty
  • vysokoškolské kvalifikační práce


Seznam vysokoškolských kvalifikačních prací najdete v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace

Plné texty je možné zobrazit po přihlášení loginem do intranetu AMU (pro studenty a pedagogy AMU).


Další služby:


  • referenční, informační, konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace
  • informace o oborových databázích

 


Kopírování, tisk, skenování:


Před knihovnou je umístěn stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a
skenování. Platba se provádí prostřednictvím identifikačního průkazu  (studenta

či zaměstnance) v dobíjecím bankomatu, který je umístěn v přízemí v budově rektorátu AMU .Prodej skript:


Pouze pro studenty a pedagogy AMU
Pro instituce a zájemce z řad odborné veřejnosti zajišťuje Nakladatelství AMU


   Kontakt