FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro studenty    
Stipendijní komise

Přidělování stipendií se na FAMU řídí Stipendijním řádem AMU ze dne 18.7.2014, jenž je k dispozici na http://www.amu.cz/cs/amu/predpisy/vnitrni-predpisy/g-stipendijni-rad-amu.


Praktický postup je následující:


Student vyplní předtištěný formulář, který je ke stažení (ve formátu pdf) ZDE. Žádost o přidělení stipendia podává student výhradně na tomto formuláři.

V žádosti uvede: kam chce jet, na jak dlouho, za jakým účelem a připojí stručnou kalkulaci cestovních, případně ubytovacích nebo jiných nákladů. Cestovní náklady musejí být doloženy v případě letu palubními lístky a letenkou (i elektronickou), v případě cesty busem kopií jízdenky a dokladem o zaplacení. Ubytování bude doloženo potvrzením o zaplacení, na němž budou uvedena přesná data pobytu. Náklady na dopravu budou hrazeny pouze v ekonomické třídě, náklady na ubytování v přiměřené výši (hostel, levnější hotel). Žádost o stipendium lze schválit i bez dokladů o zaplacení cesty či ubytování, ale stipendium bude vyplaceno až po doložení nákladů buď přímo v žádosti, nebo do 14 dnů po jejím schválení.


Tuto žádost musí schválit a podepsat vedoucí katedry nebo jeho zástupce a student ji odevzdá do rukou vedoucí studijního oddělení PhDr. Ilony Sejkorové. Stipendijní komise se schází jedenkrát za měsíc a rozhoduje o přijetí/nepřijetí žádosti a o výši příspěvku. Stipendijní komise nemusí uhradit plnou výši deklarovaných nákladů.


Stipendia jsou určena zejména na podporu účasti studentů na mezinárodních vzdělávacích akcích typu workshop nebo masterclass. Pokud jde o účast na filmových festivalech, je třeba, aby žadatel v přihlášce doložil, že film, na němž se podílí, byl přijat do soutěže (stačí vytištěná e-mailová zpráva). Za každý film lze podpořit nanejvýš dva členy filmového štábu, a to z různých profesí.

Výsledky budou vyvěšeny na školní stránky do rubriky Pro studenty/Stipendijní komise. Je možné, aby stipendium bylo uděleno zpětně, tedy i po konání akce, ale žádost musí být podána nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění cesty. V době podání žádosti i v době konání akce musí mít žadatel statut studenta (tj. nesmí mít přerušené studium).


Přidělená stipendia schvaluje děkan fakulty.


Stipendijní komise FAMU byla v červnu 2016 jmenována děkanem ve složení:
Mgr. Marek Vajchr, předseda
Ing. Jindřich Kolek, MBA
MgA. Tomáš Doruška
MgA. David Havas
Jan Syruček

Zápisy ze stipendijní komise
Zápis ze stipendijní komise 1. 6. 2018 naleznete ZDE
Zápis ze stipendijní komise 18. 4. 2018 naleznete ZDE
Zápis ze stipendijní komise 28. 2. 2018 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 6. 12. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 18. 10. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 28. 6. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 23. 5. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 29. 3. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 31. 1. 2017 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 1. 12. 2016 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 20.10. 2016 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 06. 09. 2016 naleznete zde
Zápis ze stipendijní komise 27. 06. 2016 naleznete zde

Rozhodnutí o přidělených prostředcích

Rozhodnutí stipendijní komise 1. 6. 2018 naleznete ZDE

Rozhodnutí stipendijní komise 18. 4. 2018 naleznete ZDE

Rozhodnutí stipendijní komise 28. 2. 2018 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 6. 12. 2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 18. 10.2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 28. 6. 2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 23. 5. 2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 29. 3. 2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 31. 1. 2017 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 1. 12. 2016 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 20.10. 2016 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise 06. 09. 2016 naleznete zde.
Rozhodnutí stipendijní komise 27. 06. 2016 naleznete zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   19.05.2016 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   07.04.2016 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   10.03.2016 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   04.02.2016 zde
Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   07.01.2016 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   09.12.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   12.11.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   08.10.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   07.09.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   30.7.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   4.6.2015 zde

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   7.5.2015 zde.

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete   9.4.2015 zde.

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete 19.3.2015 zde.

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete 23.2.2015 zde.

Rozhodnutí stipendijní komise naleznete zde. (PDF)   Kontakt