FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Zprávy k Vnitřní soutěži (F)AMU 2.okruh - aktuální žádosti + archiv zpráv ze zasedání komise VS


Archiv (aktualizace k 19.3.2018): zpráva k výsledkům 10. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - březen 2018 - termín slyšení 7. + 8.3.2018


Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh)


1) Komise Vnitřní soutěže (10.kolo/2.okruh, termín slyšení 7.3./8.3.2018) rozhodla na základě slyšení následovně - viz odkaz na tabulku výsledků s komentáři.


2) Složení komise Vnitřní soutěže (10.kolo/2.okruh, termín slyšení 7.3./8.3.2018, bez titulů):

FAMU
Z. Holý
I. Mathé
E. Rosenzveig
M. Vojtěchovský
J. Špelda
V. Skall
M. Ryšavý
O. Javora
H. Jarošová
A. Růžičková

Studio FAMU
L. Medová
O. Šejnoha

4) U podpořených projektů je nutné zahájit výrobu v produkci Studia FAMU nejpozději do 29. 6. 2018.

5) Lhůta pro vyúčtování přidělených prostředků je stanovena k 27. 9. 2018.

Děkujeme za spolupráci!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel


////


////

Archiv (aktualizace k 13.2.2018): zpráva k výsledkům 9. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - říjen 2017 - termín slyšení 30. 10. 2017

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh)


1) Komise Vnitřní soutěže (9.kolo/2.okruh, termín slyšení 30.10.2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz odkaz na tabulku výsledků s komentáři.

2) Složení komise Vnitřní soutěže (9.kolo/2.okruh, termín slyšení 30.10.2017, bez titulů):

FAMU
Z.Holý
H.Jarošová /KR/
A.Růžičková /KDT/
I.Mathé /KP/
V.Skall /KZT/
P.Jarchovský /KSD/
L. Pixa /KAT/

Studio FAMU
T. Šimon
O.Šejnoha
---

Děkujeme za spolupráci!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel


////


Archiv: zpráva k výsledkům 8. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - březen 2017 - termín slyšení 29. 3. 2017


Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh),


1) Komise Vnitřní soutěže (8.kolo/2.okruh, termín slyšení 29.3.2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz odkaz na tabulku výsledků s komentáři.

2) Složení komise Vnitřní soutěže (8.kolo/2.okruh, termín slyšení 29.3.2017, bez titulů):

FAMU
Z.Holý
H.Jarošová /KR/
A.Růžičková /KDT/
I.Mathé /KP/
V.Skall /KZT/
P.Jarchovský /KSD/
E.Rosenzveig /CAS/
A.Klimt /KAT/

Studio FAMU
M.Jindra
A.Valášková
O.Šejnoha
---

3) Termín příjmu žádostí pro 9.kolo Vnitřní soutěže: do 22.10.2017 (formulář zádosti bude k dispozici do 3.10.2017) / aktualizováno 27.9.2017

4) Předpokládaný termín slyšení 9.kola Vnitřní soutěže: pondělí 30.10.2017 / aktualizováno 27.9.2017


Pro dotazy Vám jsme k dispozici (přednostně, prosím, kontaktujte vedení výroby Studia FAMU.

Děkujeme za účast na slyšení 8. kola VS!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel
////

Archiv: zpráva k výsledkům
7. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - únor 2017 - termín slyšení 14. - 15. 2. 2017


Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh),


1) Komise Vnitřní soutěže (7.kolo/2.okruh, termín slyšení 14.2. - 15.2.2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz odkaz na tabulku výsledků s komentáři.

2) Komise Vnitřní soutěže nominovala do Filmového akcelerátoru 2017 tyto projekty:

Na hranici - r. D.Vondrášek
Krutost kombinace - r. A.Kratochvíl
3|2|Mlha - r. O.Erban

*Poznámka: Připomínám, že prezentace projektů Filmového akcelerátoru 2017 - v pátek 3.3.2017 od 10hod - jsou přístupné zájemcům z řad pedagogů / studentů (informace viz pozvánka ZDE).
Zájemce prosím o zprávu na e-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz, je třeba nahlásit předem do ČT (vstupy).

3) Složení komise Vnitřní soutěže (7.kolo/2.okruh, termín slyšení 14.2. - 15.2.2017, bez titulů):
Z. Holý
I. Mathé
P. Jarchovský
E. Rosenzveig
V. Skall
M.Jindra
H. Jarošová
A. Prokopová
M. Pavlátová
A. Růžičková
O. Šejnoha

4) Termín příjmu žádostí pro 8.kolo Vnitřní soutěže: 27.2. - 17.3.2017 (odkaz na inforamce a formulář)

5) Předpokládaný termín slyšení 8.kola Vnitřní soutěže: v týdnu od 27.3. - 31.3.2017


Pro dotazy a upřesnění výsledků Vám jsme k dispozici (přednostně, prosím, kontaktujte vedení výroby Studia FAMU).

Děkujeme za účast na slyšení!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel


////


Archiv: zpráva k 6. kolu Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - říjen 2016 - VÝSLEDKY SLYŠENÍ (3. - 4. 11.2016)


Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh),


Děkujeme za Vaši účast na slyšení, které proběhlo ve dnech 3. - 4. 11. 2016.

Komise 6.kola VS (složení komise viz níže) rozhodla následovně - odkaz na tabulku výsledků, vč. poznámek.


Komise VS rozhodla, že do slyšení nebudou napříště přijímány žádosti o zpětné proplacení poplatků za přihlášky na festivaly - přihlášení a realizaci plateb je nutné vždy řešit prostřednictvím katedry, v předstihu před samotným přihlášením.

V souvislosti s výše uvedeným, nebylo již v 6.kole reflektováno na několik žádostí o zpětné proplacení festivalových poplatků.


Všechny žadatele o podporu z prostředků VS prosíme o pečlivé prostudování poznámek, které se k jejich projektu/žádosti vztahují - přidělené prostředky (a jejich čerpání) jsou - u některých žádostí, přímo podmíněny dodáním dalších podkladů.


Vedení výroby SF bude - s ohledem na potřebu včasného vyúčtování přidělených prostředků - kontaktovat podpořené projekty individuálně.


Pro dotazy a upřesnění k rozhodnutí komise kontaktujte, prosím:

Mgr. Marek Jindra - vedoucí oddělení výroby Studia FAMU:

+420 234 244 417/420; marek.jindra@studiofamu.cz


Komise 6.kola VS (bez titulů):

Zdeněk Holý / děkan FAMU

Jindřich Kolek / tajemník FAMU

Hana Jarošová / katedra režie

Alice Růžičková / katedra dokumentární tvorby

Ivo Mathé / katedra produkce

Vladimír Skall / katedra zvukové tvorby

Martin Blažíček + Miloš Vojtěchovský / katedra CAS

Libor Pixa / katedra animované tvorby

Marek Jindra / vedoucí výroby Studia FAMU

Daniela Uhrová / odd. produkce Studia FAMU

pozn: řádně byl omluven zástupce SK AS FAMU, zástupce KK, s dalšími kolegy, kterým jejich agenda znemožnila účast, byly žádosti jejich kateder konzultovány.

---

Ondřej Šejnoha / ředitel Studia FAMU - bez práva hlasování

////////


Archiv - zpráva k 5. kolu VS - březen 2016


5. kolo Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - březen 2016


Děkujeme všem účastníkům slyšení 2.okruhu Vnitřní soutěže (F)AMU za účast ve dnech 16.3. a 17.3. a představení svých projektů.


Komise (bez titulů):

Pavel Jech / děkan FAMU

Viera Hladišová / tajemnice FAMU

Hana Jarošová / katedra režie

Alice Růžičková / katedra dokumentární tvorby

Marta Švecová / katedra produkce (17.3.)

Ivo Mathé / katedra produkce (16.3.)

Jiří Macák / katedra kamery

Vladimír Skall / katedra zvukové tvorby

Eric Rosenzveig / katedra CAS

Martin Ryšavý / katedra scenáristiky a dramaturgie

Marek Jindra / vedoucí výroby Studia FAMU

Tomáš Šimon / vedoucí výroby Studia FAMU

Daria Chernyak / zástupkyně AS FAMU - studentská komora

---

Ondřej Šejnoha / ředitel Studia FAMU - bez práva hlasování

////


Komise rozhodla následovně - viz odkaz na tabulku s výsledky.


Čtěte, prosím, pozorně připojené poznámky u Vašeho projektu.


V případě nejasností, dotazů a připomínek kontaktujte, prosím, vedení výroby Studia FAMU.


Kontakty na vedení výroby

Mgr. Marek Jindra - vedoucí výroby pro cvičení studentů KDT, KK, KR (1. - 2. r.), KZT

+420 234 244 417; marek.jindra@studiofamu.cz
   Kontakt