FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro zájemce o studium     Celoživotní vzdělávání    
Univerzita třetího věku

FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku.


Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby (součást úvodního běhu pro studenty 1. ročníku bakalářského programu) a po dohodě s pedagogy vybrané přednášky či semináře z bloku volitelných předmětů FAMU. Program je určen pro zájemce starší 50 let a více.


Zájemci o účast na programu celoživot­ního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku kontaktují nejpozději týden před termínem zápisu do Univerzity třetího věku, který je vyhlášen v příslušném Harmonogramu Akademického roku na FAMU, Studijní oddělení FAMU (tel.: 234 244 319, e-mail: tereza.finraskova@famu.cz), které zaeviduje jejich data a uchazeče pozve k zápisu do programu.


Zápis do kurzu Univerzita třetího věku pro ak. rok 2018/19 se koná v pátek 5. 10. 2018 ve 13:00 hod., sraz před Studijním odd. FAMU (3. patro, budova FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1).


V den zápisu účastníci obdrží účastnickou kartu a veškeré informace o organizaci programu a aktuální nabídce přístupných předmětů.


   Kontakt