FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro zájemce o studium    
Dny otevřených dveří


Den otevřených dveří se koná 21. 5. 2018 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.


Katedra kamery se dne otevřených dveří neúčastní, individuální konzultace s uchazeči jsou možné kdykoliv během roku po předchozí domluvě.

Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt