FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Pravidla vnitřní soutěže (F)AMU pro r. 2014

Pravidla vnitřní soutěže AMU 2014 určuje Výnos rektora č. 4/2013 (dokument  ve formátu pdf), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2014.V souladu s vyhlášením Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ pro rok 2014 a s ním souvisejícím Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 vyhlašuje rektor AMU vnitřní soutěž v těchto okruzích:

  • Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let
  • Okruh 2: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
  • Okruh 3: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti (specifikace pravidel bude provedena na jednotlivých fakultách AMU s tím, že budou zohledněny jejich potřeby pro čerpání prostředků).

   Kontakt