FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Pravidla vnitřní soutěže (F)AMU pro r. 2015

Pravidla vnitřní soutěže AMU 2015 určuje Výnos rektora č. 8/2014 (dokument ve formátu pdf), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2015.


V souladu s vyhlášením Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ pro rok 2015 a s ním souvisejícím Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 vyhlašuje rektor AMU vnitřní soutěž v těchto okruzích:

  • Okruh 1: Podpora pedagogické práce a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
  • Okruh 2: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti (specifikace pravidel bude provedena na jednotlivých fakultách AMU s tím, že budou zohledněny jejich potřeby pro čerpání prostředků).Žádosti pro okruh 1 ve struktuře stanové dle výnosu rektora

  • se podávají 1x v tištěné podobě do stanového termínu proděkanovi M. Vajchrovi a elektronicky na marek.vajchr@famu.cz, v kopii na silvie.demartini@amu.cz;
  • žadatelem/řešitelem může být pouze akademický pracovník FAMU;
  • cílem daného okruhu je: Podpora pedagogické práce a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů (preferovány jsou žádosti o NEinvestiční prostředky).HARMONOGRAM:

30.11.2014 vyhlášení pravidel soutěže

31.01.2015 uzávěrka pro podávání žádostí

14.02.2015 vyhlášení výsledků

do 1 měsíce od ukončení projektu odevzdání závěrečné zprávy


   Kontakt