FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výsledky 2016: 1. okruh Vnitřní soutěže (F)AMU

VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ: 1. OKRUH VNITŘNÍ SOUTĚŽE (F)AMU 2016

Podpora pedagogické práce a profilace a inovace studijních programů

na úrovni předmětů/kurzů


V souladu s Výnosem rektora č. 8/2015, kterým se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2016, rozhodla výběrová komise FAMU na svém zasedání dne 9.2.2016 o udělení nebo neudělení grantu v rámci 1. okruhu soutěže následovně:

žadatel/řešitel (katedra)
název projektu
požadováno přiděleno poznámka
J. Bárta (KF)
Dokumentární projekty zaměřené na sledování tradičních kulturních hodnot v současné době.
159 358 Kč 130 tis. Kč kráceno v rámci položky stipendia pro zahr. studenty
M. Blažíček (CAS)
Open Eye 2016
182 063 Kč
150 tis. Kč
kráceno v rámci položky cestovné pro zahr. hosty
M. Blažíček (CAS)
Real-time programování v umělecké praxi (373RTP1)
75 721 Kč
55 tis. Kč
určeno na materiál a ON , tzn. bez stipendií a cestovného
M. Čihák (KSS)
Světlozpyt - zkvalitnění předmětu formou externích přednášejících
26 630 Kč
26 tis. Kč

T. Doruška (KSS)
7. Masterclass filmové montáže
103 000 Kč
103 tis. Kč

T. Dvořák (KF)
Inovace výuky dějin a teorie fotografie na FAMU
205 605 Kč
200 tis. Kč
cení rozpočtu v rámci materiálních nákladů na odbornou literaturu
L. Kajánková (KSD)
Seminář KSD "Současné TV formáty"
50 000 Kč
21 tis. Kč
určeno primárně na ON hostuhících pedagogů, event. odměna
J. Kubíček (KAT)
Digitalizace VHS videotéky KAT
47 697 Kč
0 Kč

M. Pavlátová (KAT)
Modernizace a aktualizace počítačového zázemí KAT
417 263 Kč
15 tis. Kč
určeno na IT služby; PC sestavy budou pořízeny z jiných zdrojů fakulty
E. Rosenzveig (CAS)
CAPS – Centre for Audiovisual Preservation Studies
360 000 Kč
100 tis. Kč
M. Řezníček (KDT)
Digitalizace analogových fondů KDT 3
117 905 Kč
100 tis. Kč
Š. Šimlová (KF)
Strategie osobní prezentace II.
188 000 Kč 100 tis. Kč kráceno v rámci stipendií, o která lze žádat Stipendijní komisi
CELKEM
1 933 242 Kč
1 000 tis. Kč

Členové výběrové komise:
MgA. Pavel Jech (děkan)
Ing. Viera Hladišová (tajemnice)
Doc. Ivo Mathé (zástupce AS FAMU)
Ing. Mgr. Martin Řezníček (proděkan pro VaV)
Doc. PhDr. Ladislav Šerý (proděkan pro zahraniční styky)
Mgr. Marek Vajchr (proděkan pro studijní záležitosti)


výsledky ke stažení v pdf zde


   Kontakt