FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výsledky 2017: Vnitřní soutěž (F)AMU - 1. okruh

Na základě Pravidel vnitřní soutěže AMU (Výnos rektora č. 8/2015), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 – 2018, projednala na svém zasedání dne 16.2.2017 výběrová komise FAMU projektové žádosti podané v rámci 1. okruhu Vnitřní soutěže a rozhodla o jejich podpoře následovně:


Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
PŘIDĚLENO
ALT Hynek
OpenEye 2017
160000
BENDOVÁ Helena
Pentium současného světového filmu 86000
BLAŽÍČEK Martin
Dějiny avantgardního filmu 0*
ČIHÁK Martin
Kapitoly z dějin střihové skladby 30000
DORUŠKA Tomáš
7.+8. Masterclass filmové montáže 80000
DVOŘÁK Tomáš
Inovace výuky dějin a teorie fotografie na FAMU 165500
GOGOLA Jan
Pracovní text k předmětu Dramaturgický scénář 13500
ŠIMLOVÁ Štěpánka
Strategie autorské prezentace 180700
ŠIMLOVÁ Štěpánka Projekty magisterského studia KF 62500
ŠVECOVÁ Marta
European co-production/e-training + přednášky producentů 66000
VLACH Jiří
Production in Holywood 136000

* Výběrová komise rozhodla o podpoře projektu pouze v rámci položky materiálních nákladů (9 tis. Kč), žadatel se rozhodl projekt za daných podmínek nerealizovat.


Složení výběrové komise FAMU:

Mgr. Holý Zdeněk - Ing. Kolek Jindřich - MgA. Greiner Ladislav

Mgr. Dvořák Tomáš, Ph.D. - Mgr. Švecová Marta - Mgr. Vajchr Marek


Tabulku s výslekdy včetně jejich podobnějšího zdůvodnění naleznete v pdf formátu ke stažení zde.


   Kontakt