FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Vzdělávací programy pro veřejnost    
Jak stvořit film? / Jak vidět film?

Filmová a televizní fakulta AMU spolupracuje na filmově-výchovných cyklech Jak vidět film? a Jak stvořit film? s obecně prospěšnou společností Free Cinema. Ta byla založena absolventy několika kateder fakulty, kteří její koncepci rozpracovali v magisterských projektech. Její činnost se zaměřuje na filmovou výchovu na školách, vzdělávání profesionálů, vývoj alternativních programů pro kina.

Program k oběma cyklům a podmínky účasti naleznete online na www.freecinema.cz, nebo kontaktujte koordinátora projektu Jiřího Forejta na jiri@freecinema.cz

Časový rozsah obou cyklů kopíruje harmonogram akademického roku.


Jak vidět film?

Přednáškový cyklus o dějinách filmu. Dozvíte se víc nejen o filmové analýze, ale také o významných kapitolách z dějin (nejen) československé kinematografie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce o filmovou historii, tvorbu a filmová studia. Vhodný jako příprava na teoretickou část při přijímacím řízení na vysoké školy uměleckého zaměření. Cyklus probíhá jednou za 14 dní v kině Ponrepo.


Jak stvořit film?

Praktický kurz je určen zájemcům o filmovou tvorbu – především studentům středních a vysokých škol. Staňte se součástí tvořivých filmových dílen, které mají zázemí na FAMU. Jako tvůrci filmového díla postupně projdete všemi fázemi vývoje filmového díla – od hledání námětu, přes tvorbu psaného a technického scénáře, až po samotnou realizaci. Tento kurz je celoroční, na závěr každého ročníku probíhá slavnostní premiéra natočených snímků a je vyhlášena cena za nejlepší snímek. Cyklus probíhá jednou za 14 dní na FAMU.


   Kontakt