FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Vzdělávací programy pro veřejnost     OpenEye    
Program 2015

21. 10. 2015, 19:00

Václav Janoščík – Návrat objektu a neklid věcí (v současném umění)

Možná více než kdy dřív si uvědomujeme, že náš svět je také světem objektů. Právě v éře globálního oteplování, umělé inteligence, masově vyráběných a neustále inovovaných či individualizovaných výrobků jsme konfrontováni s tím, že nejen lidé existují, jednají a mají práva. Také objekty, naše planeta, živočišné druhy, počítačové aplikace i nám blízké každodenní předměty se hlásí o své slovo. Kniha s charakteristickým názvem Objekt se snaží z pozic filosofie a teorie médií shrnout různé pohledy na tuto explozi objektů. Snaží se objektům propůjčit hlas. Kniha tak představuje první soubor tex...tů z proudu spekulativního realismu, objektově orientované ontologie, akceleracionismu a nového materialismu dostupný v českém překladu. Přednáška bude vedena v angličtině.

Václav Janoščík působí jako teoretik umění, kurátor a pedagog mimo jiné na Akademii výtvarných umění, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Filosofické fakultě UK. Vychází z mnoha oborů a právě interdisciplinarita včetně dialogu umění a filosofie jsou setrvalým cílem jeho aktivit. V současnosti se zabývá spojením kritické teorie a spekulativního realismu.4. 11. 2015, 19:00

Matěj Smetana - Stylizace, znak, pohyblivá kresba

Přednáška se bude zabývat možnostmi pohyblivého obrazu na poli vizuálního umění. Bude se týkat mimo jiné stylizace, zacházení se znakem, specifičnosti užití pohyblivé kresby. Budeme se ptát po způsobu, jak počítač „chápe“ kresbu a počítačem generovanou grafiku, zmíníme se i o pojmu „uncanny valley“. Konečně se budeme zabývat vztahem mezi pohyblivým obrazem a statickým objektem. Matěj Smetana (nar. 1980) se do povědomí diváků i teoretiků umění se výrazně zapsal jako autor konceptuálně laděných objektů a počítačových animací, přičemž obě tato média tvoří komplementární roviny jeho tvorby. Náměty čerpá z nejrůznějších sfér – přetváří symboly národní identity, pracuje s reálnými či fiktivními emblémy, inspiruje se sci-fi literaturou, filmem. Odmítá vnímání své tvorby skrze politické obsahy a uchyluje se k záměrně stanovené ignoranci vzhledem k možným či předem proklamovaným významům svých děl. Tímto přístupem kladoucím důraz na absolutní hravost na jedné straně a na otázky po fundamentální povaze reality na straně druhé se Matěj Smetana odlišuje od značné části autorů jeho generace.


18. 11. 2015, 19:00

Ondřej Buddeus - Práce, sítě, pole, kompozice, intermedia, atd.

Expaded literature? Literární multimédia? Proč? Proč ano? Proč ne? Ondřej Buddeus v autorské přednášce představí své aktuální projekty na pomezí literatury a dalších uměleckých oborů (hudba, divadlo, nová média) s důrazem na možné kolaborativní strategie.

Ondřej Buddeus je český autor, překladatel, básník, umělec, editor a esejista. Pracuje v divadle Alfred ve dvoře, je editorem revue pro současnou poezii Psí víno. Ačkoliv je těžiště jeho práce v současné literatuře, pracuje i v kontextu galerií, spolupracuje s řadou umělců, hudebníků, designérů a skladatelů. Jeho texty byly přeloženy do němčiny, polštiny, angličtiny, litevštiny, velštiny, rumunštiny, maďarštiny a italštiny. Žije v Praze.


2. 12. 2015, 19:00

Karel Císař - Signatury všech věcí: Index, mimikry a simulakra v současné teorii fotografie   Kontakt