logo FAMU
Plénum AO 24. 2. - odkaz na připojení

Plénum AO 24. 2. - odkaz na připojení

Vážené členky, vážení členové akademické obce FAMU,

připomínáme, že ve středu 24. 2. 2021 od 18:00 se uskuteční plénum Akademické obce FAMU za účelem prezentace kandidujících do akademických senátů FAMU a AMU, a to kompletně online. Vzhledem k tomu, že celá akce bude simultánně tlumočena do angličtiny / češtiny, proběhne plénum pouze prostřednictvím aplikace ZOOM. Ve středu 24. 2. se proto prosím ke shromáždění připojte pouze prostřednictvím následujícího odkazu (odkaz bude také k dispozici v pozvánce na webu školy v sekci aktuality): PŘIPOJIT SE KE SCHŮZCE

Důležité upozornění:

Pro využití možnosti simultánního tlumočení je nutné si před akcí stáhnout aktualizovanou verzi Zoomu zde: https://zoom.us/download - "Zoom Client for Meetings" (V předchozí verzi Zoomu možnost simultánního tlumočení nebyla a tlačítko pro přepínání jazyků by se nezobrazovalo.)

Prosíme, pokud to bude možné, abyste se připojili 15 minut před začátkem akce, tedy v 17:45, na zkoušku tlumočení v Zoomu.

Dále připomínáme, že na plénu budou své koncepce představovat jak kandidáti do AS FAMU, tak v druhé polovině kandidáti do AS AMU
Prezentace kandidátů bude probíhat v abecedním pořadí, nejprve proběhne prezentace kandidátů do pedagogické komory akademického senátu a poté budou následovat prezentace kandidátů do studentské komory akademického senátu. Poté budou své koncepce prezentovat kandidující do AS AMU. Každý z kandidátů bude mít 5 min na představení své koncepce a 10 min na zodpovězení dotazů členů akademické obce.

Těšíme se na virtuální shledanou.

Martin Kohout,
AS FAMU.

22. únor 2021

.
.