logo FAMU
Vedení FAMU vyjadřuje plnou podporu studentské iniciativě Ne!musíš to vydržet

Vedení FAMU vyjadřuje plnou podporu studentské iniciativě Ne!musíš to vydržet

Vedení FAMU vyjadřuje plnou podporu studentské iniciativě Ne!musíš to vydržet a jejímu cíli poukázat na problémy v e vnitřní kultuře uměleckých škol. Vnímáme, že studentky a studenti Divadelní fakulty Akademie múzické umění v Praze upozorňují na téma, které je potřeba řešit nejen ve strukturách našich fakult, ale napříč celým českým vysokoškolským prostředím. Je to téma, kterému je zapotřebí věnovat pozornost, o kterém je nutno mluvit nahlas, a přispívat tím do celospolečenské debaty, a na jehož jednotlivé projevy se musíme zaměřit a řešit je neodkladně, především jim však do budoucna předcházet. K tomu jsou potřeba jak proměny infrastruktury vysokých škol, které dají prostor a váhu orgánům hájícím zájmy studujících a podporujícím funkční mechanismy řešení nevhodného chování (typicky ombudsmani/ky), tak také trpělivé vysvětlování a vzdělávání, pomáhající definovat hranice a podoby ohleduplného a pedagogicky přínosného jednání. Oceňujeme přístup vedení DAMU, které k situaci přistupuje otevřeně, transparentně a se vší vážností, kterou si toto téma žádá. Nesmíme zapomenout na to, že systém vzdělávání a komunikace mezi studujícími a vyučujícími je potřeba průběžně kriticky  reflektovat, nahlížet na něj z různých perspektiv a naslouchat hlasům, které přichází z řad těch, kdo nejsou na straně „moci“, ale kdo jí jsou ovlivňováni a o jejichž budoucnosti tato moc rozhoduje. FAMU bude i nadále intenzivně sledovat vývoj této situace a bude podporovat kroky vedoucí k jejímu zlepšení, stejně jako bude tyto kroky vlastními aktivitami podnikat. Jedním z nich je chystané kolokvium ombudsmanky FAMU, které se uskuteční na podzim 2021, a k němuž bude přizvána řada tuzemských i zahraničních hostů zaměřujících se na oblast správy vysokoškolských institucí s důrazem na otázky etiky, způsobů přístupu ke studujícím, k podobě zpětné vazby a spravedlivého jednání ve škole a na pracovišti.  

11. srpen 2021

.
.