logo FAMU
Masterclass s Carlosem Reygadasem

Masterclass s Carlosem Reygadasem

30. října proběhla masterclass s přední postavou současného autorského filmu, mexickým režisérem Carlosem Reygadasem, který studentům a studentkám FAMU vysvětlovat svou tvůrčí metodu. Setkání se zůčastnilo několik desítek lidí. 

Když jen pozorujete, když jen cítíte, co vidíte, když cítíte barvu, cítíte vůni, když jste teď a tady přítomni, všechny vjemy se hromadí. Film je celý o pozorování. Musíte pozorovat očima, ušima. Schopnost improvizace, která vychází z dispozice pozorovat a poslouchat, tu vždy bude a bude nejnaléhavější, nejmocnější, když máte dobrý plán. Proč dělat film jako napodobeninu, když jej můžeme dělat jako autentickou reprezentaci.“ (z angl. originálu: "When you just observe, when you just feel what you see, when you feel the colour, feel the smell of everything, when you are just present, everything will just accumulate. Cinema is all about observation. You have to observe with your eyes, with your ears. The capacity of improvising, which comes from disposition to observe and listen, will always be there and will be the most acute, the most powerful, when you have a good plan. Why are we making cinema as an imitation, when we can make it as an authentic representation.")

30. říjen 2020

.
.