logo FAMU
Seminar of Accidental Wisdom #3: Petre Mogoș and Laura Naum (Kajet Journal) – Easternfuturism: Caught in the Inbetween

Seminar of Accidental Wisdom #3: Petre Mogoș and Laura Naum (Kajet Journal) – Easternfuturism: Caught in the Inbetween

20. 10. 2021, 19.00 | Online
Zoom https://bit.ly/2XpNW2O
Facebook https://bit.ly/3C2xapK

Hosty třetího dílu přednáškové série Seminar of Accidental Wisdom budou Petre Mogoș a Laura Naum, zakládající editoři časopisu Kajet Journal. Přednáška bude živě přenášena na Zoom a Facebook Live ve středu 20. října 2021 od 19 hodin.

V posledních třech desetiletích, období zvýšené prekarizace a nejistoty, se akt přetváření budoucnosti vytratil v bouři transformativních pohybů, které ovládly východní Evropu. Samotná představa lepší budoucnosti se stala jakýmsi opotřebovaným ideálem, považovaným za vedlejší produkt privilegií, nebo byla z kolektivní představivosti zcela odstraněna. Ztratili jsme i o schopnost představivosti o tom, co se stane v budoucnu. Co pro nás budoucnost znamená v kontextu rozpadajících se snů a perspektiv, selhání tradiční liberální ideologie, vzestupu xenofobie a dalších -fobií, nebezpečí hlubokých ekologických krizí a také dilematu systému národního státu jako reliktu minulosti?

Petre Mogoș a Laura Naum jsou zakladatelé a editoři bukurešťského časopisu Kajet, který rozvíjí koncept internacionalistického chápání východní Evropy. Ve snaze dekolonizovat představivost a myšlení o tomto regionu se ve své práci zabývají komplikovanými vztahy mezi Východem a Západem, periferií a centrem, stejně jako dědictvím minulosti a možnostmi budoucnosti. Kajet se snaží zpochybňovat stereotypy, měnit perspektivy a dokumentovat zažité zkušenosti tím, že zdůrazňuje roli paralelních světů a praktik, které jsou žity současně, avšak různou rychlostí a v protichůdném rytmu. 

Seminar of Accidental Wisdom se vrací. Druhý díl série (SAW) je interdisciplinární série 11 přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze, Kunsthalle Bratislava a galerie lítost. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

20. říjen 2021

.
.