logo FAMU
Studentská vědecká konference 2022 - termín odevzdání přihlášek prodloužen do 15. 2.

Studentská vědecká konference 2022 - termín odevzdání přihlášek prodloužen do 15. 2.

Od 3. ledna do 15. února 2022 je vyhlášena výzva na podávání konceptů na organizaci jednodenní či dvoudenní studentské vědecké konference konané mezi březnem až listopadem 2022. Smyslem této výzvy je umožnit studentům sdílet odborné zkušenosti a poznatky v různých oblastech výzkumu audiovize a rozvíjet jejich samostatnou badatelskou činnost (jež může a nemusí být spjatá např. s přípravou jejich bakalářských a diplomových teoretických prací či disertačních prací). Organizátoři – studenti samotní nebo akademičtí či vědecko-výzkumní pracovníci – mohou skrze konferenci rozšířit pole vzdělávacích aktivit fakulty a rozvíjet společné myšlení nad tématy dle jejich vlastního výběru.

Důležitá informace:  termín odevzdání přihlášek prodloužen do 15. 2.
Více na: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/studentska-konference-famu/

27. leden 2022

.
.