logo FAMU
Výsledky voleb do Akademického senátu FAMU

Výsledky voleb do Akademického senátu FAMU

Ve dnech 8. až 10. března 2022 proběhly doplňovací volby do Akademického senátu FAMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo zaregistrováno celkem 1015 volebních hlasů. Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 662 oprávněných voličů. Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 166 oprávněných voličů. Hlasovalo 295 členů a členek Akademické obce FAMU.

Volební účast: 44.56 %
V souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.
 

VÝSLEDKY VOLEB

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Stojáková Karla (167 hlasů)
2. Kořínek David (139 hlasů)
3. Marek Petr (127 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Vajchr Marek (114 hlasů)
2. Procházka Radim (113 hlasů)
3. Sýkora Andrej (85 hlasů)

Studentská komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů):

1. Šulc Marie Anna (158 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU:

1. Imrich Martin (112 hlasů)

Protokol z průběhu voleb ke stažení zde. 

10. březen 2022

.
.