logo FAMU
Vyhlášení soutěže o studentskou koncepci FAMUFEST 2023

Vyhlášení soutěže o studentskou koncepci FAMUFEST 2023

Děkanka FAMU vyhlašuje interní soutěž na koncepci FAMUFESTu pro rok 2023.

Soutěž je otevřena všem studentům FAMU, přičemž podmínkou je, aby realizace probíhala ve spolupráci s 2. ročníkem bakalářského studia katedry produkce (v akademickém roce 2022/2023). Realizace FAMUFESTu 2023 je podmíněna datem konání na jaře 2023. Výběr místa konání je v gesci organizačního týmu vítězné koncepce.

Návrh koncepce FAMUFESTu 2023 v souladu se Statutem FAMUFESTu (viz článek 2.7), doplněný o shrnutí koncepce v anglickém jazyce o maximálním rozsahu 1 NS, předkládejte paní Mgr. Kristýně Šperkové, a to nejpozději do 29. 7. 2022 do 12:00. Podklady musí být odevzdány v elektronické podobě (zasílejte na adresu kristyna.sperkova@famu.cz).

Dne 5. 8. 2022 pak proběhne slyšení všech předkladatelů projektů před FAMUFEST komisí. Komise bude zasedat ve složení: děkanka FAMU Andrea Slováková, metodička pro vědu a výzkum Petra Horká, člen AS FAMU, pedagožka KP Marta Švecová a pedagogové, kteří v zimním semestru realizují předmět FAMUFEST na Katedře produkce FAMU a povedou studenty 2. ročníku KP a případné další členy týmu z jiných kateder ke zdárné realizaci festivalu. Koncepce, které budou v souladu se Statutem FAMUFESTu a z něj vyplývajícími podmínkami zdárné realizace, a budou v právních a ekonomických otázkách v souladu se zákony ČR a vnitřními předpisy FAMU, budou nominovány FAMUFEST komisí do celoškolní soutěže, která proběhne formou online hlasování, v němž se bude moci do volby zapojit každá členka a každý člen Akademické obce FAMU, a to v termínu 8. – 12. 8. 2022. V závěrečné fázi bude koncept s nejvyšším počtem hlasů jmenován vítězem a vítězný tým začne ihned po vyhlášení výsledků pracovat na grantových žádostech pro získání finanční podpory nadcházejícího ročníku.

Rozhodnutí o vítězi koncepce bude oznámeno dne 16. 8. 2022 na webových stránkách FAMU v sekci Aktuality.

V Praze dne 21. 6. 2022

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

Mgr. Marta Švecová
Pedagožka Katedry produkce FAMU

21. červen 2022

.
.