logo FAMU
GEECT: Thematic Conference Documentary – VSMU Bratislava

GEECT: Thematic Conference Documentary – VSMU Bratislava

Rádi bychom vás informovali o události Thematic Conference Documentary. Jednodenní konference se bude kona na Filmové a televizní fakultě VSMU v Bratislavě na Slovensku. Tématem bude význam hodnoty nezávislosti ve výuce filmové vědy a filmové tvorby. Po pádu komunismu čelily bývalé socialistické země výzvě zavést demokracii, nového systému. Organizátoři konference si kladou za cíl sdílet tento vývoj, diskutovat o hlavních milnících, nabízet své pohledy a zkušenosti a hledat nové přístupy k budoucímu růstu a rozvoji. Pro učitele evropského dokumentu je to příležitost setkat se a diskutovat o problémech, kterým čelíme v současnosti, kdy je Evropa konfrontována s válečnou realitou. Organizátoři by rádi vytvořili fórum pro komunikaci umožňující prostor pro sdílení nápadů, otvíralo kritickou debatu a zabývalo se problémy, s nimiž je evropská dokumentární tvorba konfrontována.

Program: Petr Kerekes

Termín pro podání přihlášky: 10. září 2022

Kontakt: Jana Keeble – jana.keeble@vsmu.sk

29. srpen 2022

.
.