logo FAMU
Hlavní cena na Finále Plzeň pro Kdyby radši hořelo

Hlavní cena na Finále Plzeň pro Kdyby radši hořelo

Celovečerní debut, absolventský hraný film Kdyby radši hořelo režiséra a studenta katedry režie Adama Kolomana Rybanského obdržel hlavní cenu, tedy Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný film na festivalu Finále Plzeň. Porota o filmu uvedla: ,,Oceňujeme schopnost zachytit obavy, pokrytectví a absurditu lidského soužití v mikrovesmíru malé české vesnice. Tragikomedie, které se prostřednictvím nesčetných rozpoznatelných (a přitom specifických) postav daří kombinovat groteskní vyprávění se společenskou kritikou, aniž by chtěla být výchovná nebo moralistická. Nádherný příklad společenské satiry, která nám nastavuje zrcadlo, skromně provokuje a baví."

Blahopřejeme Adamovi a celému štábu.

29. září 2022

.
.